backinh2020
Cờ nhanh: 1827 W3331D156L3149
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose trinh96 (1899) backinh2020 (1841) 33F
2 lose Khoa_satthu (1829) backinh2020 (1857) 29F
3 lose sinhthuyk (1869) backinh2020 (1873) 29F
4 lose chanchet15 (1847) backinh2020 (1908) 40F
5 lose CHIPHEO123 (1851) backinh2020 (1926) 37F
6 lose cuongdic (2048) backinh2020 (1938) 37F
7 win Millionaire (1805) backinh2020 (1926) 1F
8 lose trinhuk (2053) backinh2020 (1951) 34F
9 win truong888 (1807) backinh2020 (1939) 43F
10 win backinh2020 (1927) truong888 (1819) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by backinh2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames