backinh2020
Cờ nhanh: 2122 W2181D112L2065
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cubo2012 (2105) backinh2020 (2090) 28F
2 lose backinh2020 (2125) Chu_Nam (2062) 7F
3 win backinh2020 (2105) tamdang1971 (1916) 27F
4 win V_cuong (1897) backinh2020 (2085) 48F
5 lose Robo (2335) backinh2020 (2103) 13F
6 lose Robo (2353) backinh2020 (2121) 2F
7 lose Treeoflife (2077) backinh2020 (2157) 50F
8 lose backinh2020 (2194) BangThaiSu (2099) 31F
9 win letam2 (2295) backinh2020 (2154) 29F
10 lose backinh2020 (2184) jutta (2211) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by backinh2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames