tinypigpig
Cờ nhanh: 1884 W6958D1116L8292
Cờ chậm: 2111 W132D76L124)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chessman (1908) tinypigpig (1899) 22F
2 win LiemHyunhtx (1873) tinypigpig (1884) 59F
3 win LiemHyunhtx (1889) tinypigpig (1868) 29F
4 win yhk (1877) tinypigpig (1852) 48F
5 lose lam1van (1903) tinypigpig (1866) 29F
6 lose kimson_ek (1891) tinypigpig (1881) 24F
7 lose tanorth (1990) tinypigpig (1894) 27F
8 lose Denver11 (1941) tinypigpig (1909) 40F
9 win Denver11 (1959) tinypigpig (1891) 43F
10 win quangnt1 (1937) tinypigpig (1874) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tinypigpig, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames