tinypigpig
Cờ nhanh: 1944 W5151D795L6084
Cờ chậm: 2104 W126D73L117)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw playfast2017 (1994) tinypigpig (1943) 53F
2 lose Jasonlinkl (1988) tinypigpig (1958) 31F
3 win cotuong1289 (2006) tinypigpig (1941) 21F
4 lose luongpeu (1943) tinypigpig (1957) 71F
5 win quangnt1 (2033) tinypigpig (1939) 32F
6 lose co_thanhhoa (2076) tinypigpig (1951) 21F
7 lose ku_ti (2038) tinypigpig (1964) 37F
8 lose blackmustang (1999) tinypigpig (1979) 22F
9 win BLITZMINDZNZ (2008) tinypigpig (1962) 47F
10 win Son_hoangtu (1915) tinypigpig (1947) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tinypigpig, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames