gdeng
Cờ nhanh: 2025 W14293D2873L14800
Cờ chậm: 1977 W5267D2176L5181)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win andyorleans (2050) gdeng (2008) 40F
2 lose gdeng (2023) andyorleans (2035) 66F
3 lose gdeng (1993) vinhle1998 (1984) 55S
4 lose sodo (2012) gdeng (2025) 19S
5 win gdeng (2005) tony113 (2090) 66F
6 win gdeng (1967) GOLDFISH (2068) 87F
7 lose GOLDFISH (2039) gdeng (1996) 40F
8 draw gdeng (1992) beatmeup (2145) 66F
9 draw beatmeup (2149) gdeng (1988) 55F
10 win gdeng (2011) caton (1971) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gdeng, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames