gdeng
Cờ nhanh: 1904 W15130D3055L15710
Cờ chậm: 1946 W5767D2387L5696)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win new_wave (1844) gdeng (1904) 30F
2 win gdeng (1889) new_wave (1859) 46F
3 win parasite (1792) gdeng (1876) 42F
4 win gdeng (1862) parasite (1806) 46F
5 win tamdang (1869) gdeng (1846) 1F
6 lose gdeng (1862) bobtien (1840) 61F
7 lose bobtien (1823) gdeng (1879) 34F
8 win gdeng (1862) STDUONG (1899) 35F
9 lose gMATIC (1828) gdeng (1879) 52F
10 win gdeng (1864) gMATIC (1843) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gdeng, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames