van3v
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2085 W1838D293L1445)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 lose van3v (2084) truongky2 (1788) 44S
12 win van3v (2056) Bacdau (1995) 36S
13 win van3v (2018) gn30013 (2129) 38S
14 lose van3v (2061) Software_12u (1866) 18S
15 win van3v (2038) Anh_thu (1903) 42S
16 draw van3v (2042) trananhkiet (1970) 53S
17 lose van3v (2087) obien53 (1861) 53S
18 lose Jastip (2143) van3v (2117) 29S
19 lose ngocnhan1 (1947) van3v (2161) 42S
20 win van3v (2144) ma_ca_rong02 (1891) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by van3v, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames