BPM999
Cờ nhanh: 1607 W9D0L1
Cờ chậm: 2579 W90D26L31)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw BPM999 (2575) Conheonho (2653) 42S
2 draw BPM999 (2570) Conheonho (2658) 27S
3 win BPM999 (2551) HoangLeDuc (2327) 40S
4 win Thaynhannk (2346) BPM999 (2530) 39S
5 win haiminh22 (2320) BPM999 (2510) 46S
6 draw CoKo (2365) BPM999 (2519) 44S
7 win chantrau (2335) BPM999 (2497) 3S
8 lose BPM999 (2508) the_witcher (2671) 70S
9 draw natural2017 (2438) BPM999 (2512) 79S
10 win NgaNguaRoi (2363) BPM999 (2488) 83S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BPM999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames