thojth3
Cờ nhanh: 1876 W11186D1390L10813
Cờ chậm: 1972 W680D213L639)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thojth3 (1858) Tonyquach (1929) 31F
2 lose thojth3 (1876) anbinh (1788) 20F
3 draw anbinh (1786) thojth3 (1878) 72F
4 win thojth3 (1863) joetran (1851) 79F
5 win tunphuong (1877) thojth3 (1847) 46F
6 win thojth3 (1829) tunphuong (1895) 49F
7 lose vubach (1986) thojth3 (1840) 28F
8 win thojth3 (1824) PhamLai (1830) 37F
9 lose nguyendieu (1937) thojth3 (1836) 68F
10 lose thojth3 (1849) nguyendieu (1924) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thojth3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames