thanhhoa
Cờ nhanh: 1526 W127D9L134
Cờ chậm: 1927 W2288D300L2120)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Trumpdied (1856) thanhhoa (1929) 81S
2 lose TRUNGTHANHVA (1920) thanhhoa (1945) 40S
3 draw TRUNGTHANHVA (1920) thanhhoa (1945) 42S
4 win ngovanco1 (1851) thanhhoa (1932) 32S
5 win thanhhoa (1918) ngovanco1 (1865) 31S
6 lose thanhhoa (1937) Nel_Son (1821) 40S
7 lose Nel_Son (1801) thanhhoa (1957) 24S
8 lose ATPS (1752) thanhhoa (1979) 44S
9 win thanhhoa (1970) ATPS (1761) 47S
10 lose thanhhoa (1983) lyminh1988 (2072) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanhhoa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames