thanhhoa
Cờ nhanh: 1553 W129D9L134
Cờ chậm: 1848 W3030D429L2796)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ck1 (1800) thanhhoa (1865) 46S
2 draw Thienykicuoc (2052) thanhhoa (1860) 66S
3 win thanhhoa (1838) Thienykicuoc (2074) 61S
4 lose xoebantay (1626) thanhhoa (1860) 74S
5 win NguaHoang76 (1650) thanhhoa (1840) 56S
6 lose lionred (1867) thanhhoa (1855) 15S
7 win thanhhoa (1838) lionred (1884) 19S
8 win khanhnguyend (1589) thanhhoa (1829) 35S
9 win Kitco (2037) thanhhoa (1807) 86S
10 win le9999 (1672) thanhhoa (1795) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanhhoa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames