hu626
Cờ nhanh: 1819 W6324D375L9919
Cờ chậm: 1779 W13751D2796L18624)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose PHUCAM (1945) hu626 (1790) 45S
2 lose awang22303 (2094) hu626 (1802) 34S
3 lose hu626 (1815) mike2000 (1905) 38S
4 lose phung_gia (1892) hu626 (1829) 43S
5 draw hu626 (1827) phung_gia (1894) 43S
6 lose hu626 (1838) ngoccan (1981) 19S
7 lose ngoccan (1969) hu626 (1850) 30S
8 win unclerain (2036) hu626 (1828) 23S
9 lose hu626 (1838) unclerain (2026) 46S
10 win hu626 (1818) millertime (1952) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hu626, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames