quochung0707
Cờ nhanh: 1737 W46D1L37
Cờ chậm: 1778 W5379D495L5120)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw quochung0707 (1778) gadek (1765) 52S
2 lose quochung0707 (1795) thanh1987 (1746) 42S
3 win thanh1987 (1761) quochung0707 (1780) 38S
4 win quochung0707 (1763) quynhtrang15 (1800) 39S
5 lose taukhua (1856) quochung0707 (1776) 25S
6 lose ppp (1755) quochung0707 (1793) 39S
7 lose quochung0707 (1811) ppp (1737) 55S
8 lose minhduc1956 (1832) quochung0707 (1826) 21S
9 lose quochung0707 (1842) minhduc1956 (1816) 22S
10 win quochung0707 (1826) saulan0110 (1832) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quochung0707, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames