Vitquayngon
Cờ nhanh: 1489 W25D0L29
Cờ chậm: 2052 W623D57L532)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tapchoi001 (2006) Vitquayngon (2069) 20S
2 win Quan_vu (2103) Vitquayngon (2052) 24S
3 win qhsb (2077) Vitquayngon (2035) 19S
4 win Vitquayngon (2020) hahungphi (1989) 39S
5 lose hahungphi (1972) Vitquayngon (2037) 26S
6 lose thienchinh (2147) Vitquayngon (2050) 36S
7 win Vitquayngon (2034) sangbd (2039) 66S
8 win sangbd (2056) Vitquayngon (2017) 33S
9 win Vitquayngon (2005) dongtran01 (1877) 40S
10 win dongtran01 (1889) Vitquayngon (1993) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitquayngon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames