tranquibinh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1555 W10380D684L12456)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tho_le80_huu (1592) tranquibinh (1570) 46S
2 win tranquibinh (1553) Tho_le80_huu (1609) 22S
3 lose vantutu (1620) tranquibinh (1567) 26S
4 lose The_MamTom (1581) tranquibinh (1583) 16S
5 win tranquibinh (1567) The_MamTom (1597) 43S
6 win NgocPhat79 (1651) tranquibinh (1548) 40S
7 lose vu1999 (1585) tranquibinh (1563) 72S
8 lose john1927 (1609) tranquibinh (1578) 44S
9 lose gold2004 (1755) tranquibinh (1589) 24S
10 lose gold2004 (1744) tranquibinh (1600) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tranquibinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames