khoidinh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1412 W3830D248L5043)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose khoidinh (1402) hoacaivang (1436) 39S
2 lose hoacaivang (1421) khoidinh (1417) 32S
3 lose harrythai50 (1512) khoidinh (1406) 27S
4 win ritchie (1454) khoidinh (1388) 39S
5 lose tangshi (1438) khoidinh (1402) 70S
6 lose Trieu1943 (1382) khoidinh (1419) 70S
7 lose tom2208 (1560) khoidinh (1431) 48S
8 lose tutheo (1481) khoidinh (1445) 33S
9 lose tutheo (1466) khoidinh (1460) 39S
10 lose rancon39 (1586) khoidinh (1472) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khoidinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames