suhin
Cờ nhanh: 1738 W2829D351L3449
Cờ chậm: 1451 W42D7L73)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose fpt (1896) suhin (1749) 24F
2 lose lichsieu (1753) suhin (1765) 34F
3 draw fpt (1883) suhin (1762) 79F
4 lose kenkin12 (1882) suhin (1781) 15F
5 lose dancongso (1899) suhin (1793) 11F
6 lose suhin (1811) chinhct (1739) 27F
7 lose anh_thang957 (1921) suhin (1824) 20F
8 win suhin (1809) tuoimongmo (1799) 21F
9 lose iLose (1810) suhin (1825) 15F
10 lose suhin (1835) banglan02 (2012) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by suhin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames