Wander9s
Cờ nhanh: 2176 W2122D294L2226
Cờ chậm: 2098 W86D16L47)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Wander9s (2159) Teslar (2199) 25F
2 lose Teslar (2184) Wander9s (2174) 27F
3 lose Wander9s (2193) nt7 (2081) 21F
4 win nt7 (2094) Wander9s (2180) 25F
5 win namca (2081) Wander9s (2167) 34F
6 lose Wander9s (2185) RR138 (2092) 22F
7 win RR138 (2105) Wander9s (2172) 50F
8 lose Wander9s (2192) caesars (2046) 43F
9 win caesars (2058) Wander9s (2180) 38F
10 win belien30 (2298) Wander9s (2139) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Wander9s, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames