phuong69800
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1797 W6030D671L6453)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phuong69800 (1811) MinhRau2013 (1875) 18S
2 win phuong69800 (1796) pavel (1773) 31S
3 win phuong69800 (1780) pavel (1789) 46S
4 lose phuong69800 (1793) Buivanthao74 (1874) 55S
5 lose phuong69800 (1807) notui (1861) 35S
6 lose phuong69800 (1822) MyLove (1837) 23S
7 win phuong69800 (1806) thean (1824) 30S
8 win phuong69800 (1793) choidao (1721) 41S
9 lose phuong69800 (1807) Rulo (1849) 39S
10 win phuong69800 (1791) thean (1823) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phuong69800, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames