mayxay
Cờ nhanh: 1510 W4D0L3
Cờ chậm: 1767 W589D53L532)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose sunsky (1762) mayxay (1783) 33S
2 win mayxay (1768) TheCat (1751) 39S
3 lose TheCat (1734) mayxay (1785) 105S
4 win mayxay (1767) langca (1863) 38S
5 lose mayxay (1780) drkhang (1873) 48S
6 win sumap (1618) mayxay (1769) 12S
7 lose mayxay (1802) DaoDuc (1770) 51S
8 lose mayxay (1819) truong_voky (1765) 26S
9 lose mayxay (1837) truong_voky (1747) 31S
10 win mayxay (1822) crAzicow (1796) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mayxay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames