masturbator
Cờ nhanh: 1710 W1519D68L904
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win masturbator (1696) weakgame (1648) 32F
2 win masturbator (1681) certifie (1674) 50F
3 lose masturbator (1699) parasite (1621) 36F
4 win masturbator (1685) quang1956 (1626) 33F
5 win masturbator (1675) Batu (1501) 16F
6 lose Batu (1479) masturbator (1697) 33F
7 lose masturbator (1715) ongnhaque (1635) 53F
8 win masturbator (1701) ongnhaque (1649) 57F
9 lose masturbator (1718) trungvpcs (1658) 36F
10 win nhuhoa (1516) masturbator (1708) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by masturbator, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames