anhai
Cờ nhanh: 1799 W3930D171L3530
Cờ chậm: 1815 W2053D266L1909)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tvdong2021 (1736) anhai (1817) 59F
2 win anhai (1803) Muasaobang2 (1740) 21F
3 lose Henry1950 (1737) anhai (1821) 34F
4 win anhai (1807) Henry1950 (1751) 29F
5 win hoangthy1961 (1657) anhai (1796) 53F
6 win anhai (1783) Lucky21 (1700) 21F
7 win Lucky21 (1714) anhai (1769) 34F
8 lose anhai (1787) Catbui01 (1691) 29F
9 win Hoangdanho62 (1699) anhai (1774) 31F
10 win anhai (1760) Hoangdanho62 (1713) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames