Hukhong12
Cờ nhanh: 1843 W1438D57L1420
Cờ chậm: 2032 W447D40L405)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Hukhong12 (1827) Tambinh2021 (1838) 30F
2 lose TieuPhung113 (1814) Hukhong12 (1843) 21F
3 draw xuanhai1994 (1772) Hukhong12 (1845) 90F
4 lose phubatbai (1797) Hukhong12 (1863) 28F
5 lose ha123 (1889) Hukhong12 (1878) 21F
6 win lolotica738 (1812) Hukhong12 (1864) 35F
7 lose bim24 (1888) Hukhong12 (1879) 27F
8 win Hukhong12 (1864) donhungtin (1842) 44F
9 lose donhungtin (1825) Hukhong12 (1881) 25F
10 lose anh_thang957 (1836) Hukhong12 (1898) 63F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hukhong12, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames