manhhuyen82
Cờ nhanh: 1609 W626D71L1102
Cờ chậm: 1737 W565D235L771)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win manhhuyen82 (1586) titi (1869) 1F
2 lose kiemkhach (1497) manhhuyen82 (1555) 23F
3 lose manhhuyen82 (1573) kiemkhach (1479) 22F
4 lose hapdiem (1619) manhhuyen82 (1588) 53F
5 lose manhhuyen82 (1603) hapdiem (1604) 26F
6 win manhhuyen82 (1586) docakasa (1634) 44F
7 win mausoncha (1658) manhhuyen82 (1568) 38F
8 lose manhhuyen82 (1582) mausoncha (1644) 25F
9 lose mausoncha (1629) manhhuyen82 (1597) 37F
10 lose manhhuyen82 (1607) BBQ11 (1798) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by manhhuyen82, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames