ky_phuong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2130 W575D239L468)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Happyman2018 (2117) ky_phuong (2114) 29S
2 win timvuivoiban (2049) ky_phuong (2100) 29S
3 win Quantrong (2198) ky_phuong (2081) 32S
4 win BonLu (1940) ky_phuong (2069) 31S
5 win ThangTran4 (2030) ky_phuong (2054) 34S
6 lose ldhp (2169) ky_phuong (2066) 37S
7 win ldhp (2189) ky_phuong (2046) 27S
8 win xuan8303 (2040) ky_phuong (2030) 22S
9 win LangBa_ViBo (1773) ky_phuong (2022) 19S
10 win LangBa_ViBo (1782) ky_phuong (2013) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ky_phuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames