tiencctk
Cờ nhanh: 1778 W165D8L141
Cờ chậm: 1943 W4558D557L3924)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tiencctk (1956) hocco90 (2026) 19S
2 win hocco90 (2045) tiencctk (1937) 20S
3 win tuyen1201 (1848) tiencctk (1924) 32S
4 lose M16 (1945) tiencctk (1939) 30S
5 win tiencctk (1922) M16 (1962) 26S
6 win kieugiang02 (1800) tiencctk (1910) 38S
7 win tiencctk (1897) kieugiang02 (1813) 28S
8 lose neverthua (1890) tiencctk (1913) 29S
9 win tiencctk (1897) neverthua (1906) 35S
10 lose zloukili (1995) tiencctk (1910) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tiencctk, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames