Tranbinh2007
Cờ nhanh: 1892 W9906D1857L10352
Cờ chậm: 1920 W1685D628L1734)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tranbinh2007 (1928) vinh (2175) 39S
2 lose vinh (2166) Tranbinh2007 (1937) 72S
3 lose thean (1847) Tranbinh2007 (1956) 51S
4 draw Tranbinh2007 (1959) thean (1844) 87S
5 win LD83LS (1824) Tranbinh2007 (1947) 35S
6 win Tranbinh2007 (1929) jackyvnn1981 (2020) 117S
7 lose jackyvnn1981 (2006) Tranbinh2007 (1943) 30S
8 win hien_rambo (1770) Tranbinh2007 (1932) 15S
9 win Tranbinh2007 (1918) thojth3 (1881) 96S
10 lose thojth3 (1863) Tranbinh2007 (1936) 85S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tranbinh2007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames