Tranbinh2007
Cờ nhanh: 1892 W9906D1857L10352
Cờ chậm: 1950 W2534D979L2594)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tranbinh2007 (1937) kieuduy (1861) 70S
2 win Tranbinh2007 (1926) bacanh27337 (1759) 55S
3 lose bacanh27337 (1737) Tranbinh2007 (1948) 15S
4 lose coSay (2010) Tranbinh2007 (1978) 63S
5 win Tranbinh2007 (1961) xishen (2011) 35S
6 win Tranbinh2007 (1944) thanhhoa (1983) 50S
7 lose thanhhoa (1968) Tranbinh2007 (1959) 64S
8 win Tranbinh2007 (1939) garaoto (2073) 45S
9 win garaoto (2094) Tranbinh2007 (1918) 68S
10 win DaoKhanh (1848) Tranbinh2007 (1904) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tranbinh2007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames