covit513
Cờ nhanh: 1496 W1D0L2
Cờ chậm: 1964 W2540D371L2157)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw covit513 (1970) tamtangbmt (1764) 32S
2 draw tamtangbmt (1758) covit513 (1976) 14S
3 draw nampt (1888) covit513 (1978) 54S
4 win Jayden15 (1909) covit513 (1964) 19S
5 lose covit513 (1980) menbanvcdvcd (1963) 23S
6 win menbanvcdvcd (1979) covit513 (1964) 32S
7 lose levantuan (1949) covit513 (1980) 4S
8 lose covit513 (1997) show (1955) 14S
9 win sago (1816) covit513 (1987) 26S
10 win VinhQ123 (2000) covit513 (1971) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by covit513, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames