Tranthehuong
Cờ nhanh: 1567 W6D0L2
Cờ chậm: 2065 W1291D257L1034)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tranthehuong (2047) huuhungdung (2129) 47S
2 win yank (2026) Tranthehuong (2032) 37S
3 lose Tranthehuong (2049) tienma (2009) 26S
4 lose ang0004 (2190) Tranthehuong (2061) 25S
5 lose Tranthehuong (2073) ang0004 (2178) 28S
6 lose GaDanhCo (2003) Tranthehuong (2091) 23S
7 lose Tranthehuong (2110) GaDanhCo (1984) 25S
8 draw Tranthehuong (2109) n_539435 (2168) 23S
9 draw n_539435 (2169) Tranthehuong (2108) 45S
10 lose frank11435 (2177) Tranthehuong (2122) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tranthehuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames