Tranthehuong
Cờ nhanh: 1811 W100D11L78
Cờ chậm: 2078 W3072D626L2459)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tranthehuong (2064) LeQuangM (2014) 33S
2 win LeQuangM (2029) Tranthehuong (2049) 57S
3 win bigsea2003 (1956) Tranthehuong (2036) 28S
4 win Tranthehuong (2023) gary1145 (1943) 29S
5 lose Tranthehuong (2039) hoavinh (2029) 1S
6 lose Orn (2005) Tranthehuong (2056) 25S
7 lose Tranthehuong (2074) Orn (1987) 41S
8 lose thuadyem (2093) Tranthehuong (2089) 41S
9 lose Tranthehuong (2105) thuadyem (2077) 36S
10 win Tranthehuong (2096) dungdinh62 (1888) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tranthehuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames