Tranthehuong
Cờ nhanh: 1785 W60D5L42
Cờ chậm: 2168 W2426D484L1929)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tranthehuong (1802) van_hoi_hoa (1768) 36F
2 win Tranthehuong (1787) hoangdv25 (1775) 52F
3 win hoangdv25 (1791) Tranthehuong (1771) 27F
4 win hanghuynhhat (1923) Tranthehuong (2159) 53S
5 draw sonanh (2176) Tranthehuong (2159) 8S
6 lose pwklee (2180) Tranthehuong (2174) 15S
7 lose Tranthehuong (2190) pwklee (2164) 17S
8 win xqtoo (1817) Tranthehuong (1734) 33F
9 lose Tranthehuong (1764) xqtoo (1787) 31F
10 draw xqtoo (1788) Tranthehuong (1763) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tranthehuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames