indonesia
Cờ nhanh: 1472 W7785D546L7644
Cờ chậm: 1538 W14D1L11)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose indonesia (1486) Anh8nhaque (1544) 23F
2 lose indonesia (1502) TuanTran5 (1488) 47F
3 win indonesia (1490) namhaingan (1391) 21F
4 win namhaingan (1404) indonesia (1477) 31F
5 win indonesia (1464) nhtho (1382) 40F
6 win nhtho (1396) indonesia (1450) 27F
7 lose indonesia (1460) luckyone (1649) 26F
8 lose indonesia (1476) hanbui (1454) 30F
9 draw pingping (1415) indonesia (1477) 7F
10 lose indonesia (1483) xqtoo (1826) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by indonesia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames