mrnvcuong
Cờ nhanh: 1471 W0D0L2
Cờ chậm: 1817 W1113D135L914)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw chaubathong1 (1813) mrnvcuong (1817) 103S
2 lose bienbien (1820) mrnvcuong (1833) 55S
3 win Acura2020 (1691) mrnvcuong (1821) 31S
4 win mrnvcuong (1811) khoatung (1631) 24S
5 win khoatung (1642) mrnvcuong (1800) 29S
6 lose thulinhdaica (1806) mrnvcuong (1816) 24S
7 win cocotuong (1770) mrnvcuong (1801) 33S
8 win cklow (1547) mrnvcuong (1793) 50S
9 win thapmacao (1748) mrnvcuong (1778) 36S
10 win khoatung (1748) mrnvcuong (1763) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mrnvcuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames