StevenVu75
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1603 W257D21L238)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose StevenVu75 (1622) coffee (1506) 32S
2 lose StevenVu75 (1642) coffee (1486) 47S
3 lose Pv (1683) StevenVu75 (1657) 70S
4 lose Pv (1667) StevenVu75 (1673) 26S
5 lose StevenVu75 (1689) themaster (1670) 1S
6 win StevenVu75 (1673) tieulyphidao (1693) 24S
7 lose mayxang2007 (1830) StevenVu75 (1684) 15S
8 draw StevenVu75 (1680) mayxang2007 (1834) 67S
9 win StevenVu75 (1667) wainin (1595) 45S
10 lose brigidine (1742) StevenVu75 (1681) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by StevenVu75, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames