StevenVu75
Cờ nhanh: 1488 W23D0L28
Cờ chậm: 1835 W634D56L590)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win StevenVu75 (1818) QuocHungN (1874) 28S
2 lose QuocHungN (1859) StevenVu75 (1833) 32S
3 lose StevenVu75 (1847) jackyvnn1981 (1912) 38S
4 lose jackyvnn1981 (1898) StevenVu75 (1861) 72S
5 lose StevenVu75 (1877) VIETCHECK (1872) 22S
6 win StevenVu75 (1861) VIETCHECK (1888) 25S
7 lose StevenVu75 (1877) nhatvuong (1872) 60S
8 win nhatvuong (1888) StevenVu75 (1861) 21S
9 lose cuong111 (1895) StevenVu75 (1876) 25S
10 win StevenVu75 (1859) cuong111 (1912) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by StevenVu75, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames