what_sup
Cờ nhanh: 1490 W9D1L9
Cờ chậm: 1436 W6269D863L6984)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hhkee (1417) what_sup (1453) 24S
2 draw hhkee (1416) what_sup (1454) 30S
3 lose what_sup (1470) HanhNg76 (1457) 29S
4 win HanhNg76 (1473) what_sup (1454) 23S
5 draw what_sup (1450) nathanle (1603) 79S
6 win thiennguyen (1506) what_sup (1432) 120S
7 lose what_sup (1446) thiennguyen (1492) 35S
8 lose tkt (1526) what_sup (1459) 42S
9 lose what_sup (1473) tkt (1512) 33S
10 win shuiyan (1492) what_sup (1456) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by what_sup, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames