Haile59
Cờ nhanh: 1443 W2D0L6
Cờ chậm: 1506 W3244D378L3143)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Haile59 (1492) tamatl (1448) 35S
2 win Haile59 (1477) tklam3 (1466) 56S
3 draw chenghee (1566) Haile59 (1475) 59S
4 lose Haile59 (1489) chenghee (1552) 24S
5 lose Haile59 (1503) vanny (1538) 59S
6 win VanMinhN (1498) Haile59 (1487) 48S
7 lose Haile59 (1503) VanMinhN (1482) 65S
8 win clive (1574) Haile59 (1485) 26S
9 win Haile59 (1469) Audemars_09 (1476) 22S
10 win dth493394 (1422) Haile59 (1454) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Haile59, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames