hvh
Cờ nhanh: 1928 W12266D1230L11366
Cờ chậm: 1570 W7D1L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hvh (1940) bssk3 (2058) 36F
2 win hvh (1923) nguyennv (1969) 26F
3 win hvh (1910) bim24 (1835) 64F
4 lose hvh (1926) di_le_qua (1906) 46F
5 win myvu (1927) hvh (1910) 55F
6 lose hvh (1926) myvu (1911) 28F
7 lose hvh (1946) stiwrx (1798) 42F
8 lose hvh (1965) laquang (1861) 9F
9 lose choi_co_tang (1791) hvh (1986) 32F
10 win hvh (1976) choi_co_tang (1801) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hvh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames