eddie2828
Cờ nhanh: 2023 W52824D8082L51009
Cờ chậm: 1943 W616D172L575)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hackbegin (1792) eddie2828 (2014) 31F
2 win eddie2828 (2005) kcctj (1780) 31F
3 win kcctj (1789) eddie2828 (1996) 31F
4 win eddie2828 (1978) Khong (2057) 32F
5 draw michaeltfl (2014) eddie2828 (1977) 41F
6 win eddie2828 (1963) vinhrau (1904) 32F
7 lose vinhrau (1886) eddie2828 (1981) 40F
8 win Binhphong_Ma (2165) eddie2828 (1960) 20F
9 win eddie2828 (1945) kawa123 (1914) 33F
10 lose kawa123 (1896) eddie2828 (1963) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eddie2828, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames