eddie2828
Cờ nhanh: 1949 W46285D6792L45006
Cờ chậm: 1758 W551D158L521)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win eddie2828 (1938) vuaco1 (1795) 25F
2 win vuaco1 (1807) eddie2828 (1926) 37F
3 lose eddie2828 (1943) chau60 (1905) 41F
4 draw chau60 (1904) eddie2828 (1944) 57F
5 lose bon_hongson (1883) eddie2828 (1962) 29F
6 win tuanvinh27 (2006) eddie2828 (1945) 42F
7 win taxi_M (1937) eddie2828 (1929) 33F
8 draw fongnoumea (1949) eddie2828 (1929) 51F
9 win tuanvinh27 (2013) eddie2828 (1910) 36F
10 lose y_em (2039) eddie2828 (1922) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eddie2828, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames