eddie2828
Cờ nhanh: 2035 W51077D7738L49304
Cờ chậm: 1883 W600D166L563)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win huynhkn (2048) eddie2828 (2019) 51F
2 win hvh (1879) eddie2828 (2007) 36F
3 win vodi (2086) eddie2828 (1989) 24F
4 lose cotuonglata (1886) eddie2828 (2008) 26F
5 win vitcoi (1959) eddie2828 (1994) 86F
6 win eddie2828 (1985) tapchoico70 (1773) 42F
7 draw phubon (1816) eddie2828 (1990) 51F
8 draw Mosu_3x (1771) eddie2828 (1996) 79F
9 win eddie2828 (1975) susi_2012 (2146) 72F
10 lose susi_2012 (2135) eddie2828 (1986) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eddie2828, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames