kkhan
Cờ nhanh: 1972 W329D45L497
Cờ chậm: 2072 W1406D274L1351)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kkhan (2063) nhatanh2020 (1825) 21S
2 draw mongthuhoa01 (1991) kkhan (2067) 31S
3 win phung_gia (2022) kkhan (2052) 31S
4 win dtv (1937) kkhan (2040) 24S
5 win kkhan (1996) triet2012 (2210) 20S
6 draw Dong_Thap (2161) kkhan (1986) 28S
7 win vubaonam (2105) kkhan (1945) 25S
8 draw vubaonam (2115) kkhan (1935) 4S
9 lose tlk2019 (1906) kkhan (1952) 16S
10 draw Khoivp (1934) kkhan (1952) 11S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kkhan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames