kkhan
Cờ nhanh: 1902 W156D6L163
Cờ chậm: 1878 W360D18L342)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nguyenkylang (1958) kkhan (1891) 29S
2 win ninhan_69 (1830) kkhan (1877) 17S
3 win ma_ca_rong02 (1832) kkhan (1846) 18S
4 win x21q111x (1762) kkhan (1833) 22S
5 lose kkhan (1864) obien53 (1865) 16S
6 win kkhan (1840) minhtamthe (1717) 28S
7 win ma_ca_rong02 (1790) kkhan (1810) 22S
8 win faraon1957 (1686) kkhan (1798) 17S
9 win kkhan (1785) Bavi123 (1714) 27S
10 lose Bavi123 (1695) kkhan (1804) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kkhan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames