kkhan
Cờ nhanh: 1954 W155D6L158
Cờ chậm: 2372 W67D9L19)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kkhan (1990) cobra (1912) 45F
2 win kkhan (1957) quyenchau (1978) 21F
3 win timban (2114) kkhan (1914) 19F
4 win kungfu_2000 (1723) kkhan (1904) 62F
5 win choots (1713) kkhan (1894) 1F
6 win nnk (1756) kkhan (1882) 4F
7 lose Anextuor (1876) kkhan (1898) 17F
8 win kkhan (1882) Anextuor (1892) 16F
9 win RC200t (1699) kkhan (1872) 22F
10 lose ngtandung (1809) kkhan (1890) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kkhan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames