hochoi77
Cờ nhanh: 1470 W0D0L2
Cờ chậm: 1769 W2234D427L2779)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hoadai (1753) hochoi77 (1753) 78S
2 draw incedentes (1778) hochoi77 (1753) 65S
3 win Bill1969 (1748) hochoi77 (1737) 16S
4 draw hochoi77 (1734) long1234 (1854) 52S
5 lose hochoi77 (1747) hoangle123 (1841) 65S
6 lose hoangle123 (1828) hochoi77 (1760) 51S
7 lose hochoi77 (1771) coviet (1923) 62S
8 lose coviet (1911) hochoi77 (1783) 54S
9 win hochoi77 (1764) Cuden123 (1885) 25S
10 win Cuden123 (1905) hochoi77 (1744) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hochoi77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames