Bhx
Cờ nhanh: 1402 W57D1L72
Cờ chậm: 1712 W521D70L536)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose levanhoa1972 (1709) Bhx (1728) 49S
2 lose Bhx (1745) levanhoa1972 (1692) 29S
3 win phanhan (1600) Bhx (1734) 30S
4 lose kontum1 (1693) Bhx (1751) 37S
5 win Bhx (1734) ph717 (1777) 25S
6 lose Bhx (1749) ph717 (1762) 27S
7 win dongchu (1689) Bhx (1735) 41S
8 lose humxam1950 (1833) Bhx (1748) 51S
9 lose Bhx (1751) fkleung3 (2482) 21S
10 lose fkleung3 (2479) Bhx (1754) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Bhx, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames