ming35
Cờ nhanh: 2323 W395D18L243
Cờ chậm: 2256 W3767D345L3279)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hungxalo (2178) ming35 (2274) 30S
2 lose ming35 (2293) luuanhduc (2190) 22S
3 draw luuanhduc (2187) ming35 (2296) 32S
4 lose ming35 (2313) vangh (2272) 44S
5 lose ming35 (2344) Bun2018 (2160) 28F
6 win ming35 (2299) xuongpham (2366) 13S
7 win xuongpham (2381) ming35 (2284) 46S
8 draw timothydnc (2443) ming35 (2275) 56S
9 win kinhphuyen (2082) ming35 (2265) 4S
10 win Tang (2176) ming35 (2252) 76S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ming35, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames