phanhai2013
Cờ nhanh: 1681 W10D1L12
Cờ chậm: 1656 W4693D723L5227)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win phanhai2013 (1625) chinaking1 (1620) 48S
2 lose nhtlct (1691) phanhai2013 (1554) 41S
3 lose phanhai2013 (1580) nhtlct (1665) 12S
4 lose phanhai2013 (1610) RoiSaoNua (1632) 50S
5 lose Domination (1435) phanhai2013 (1654) 21S
6 win phanhai2013 (1627) huongtu (1552) 52S
7 lose huongtu (1511) phanhai2013 (1668) 15S
8 win phanhai2013 (1643) huongtu (1536) 28S
9 lose phanhai2013 (1674) gatrongco (1683) 92S
10 win luv4life (1511) phanhai2013 (1651) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phanhai2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames