hehehaha
Cờ nhanh: 1668 W12475D656L12664
Cờ chậm: 1767 W19178D3577L16615)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win roman (1858) hehehaha (1752) 55S
2 win pathologyone (1839) hehehaha (1733) 30S
3 lose hehehaha (1748) Thethao72 (1760) 25S
4 win Bondso7 (1830) hehehaha (1729) 62S
5 win ducminh2602 (1560) hehehaha (1655) 41F
6 lose ducminh2602 (1540) hehehaha (1675) 15F
7 win xiang8888 (1700) hehehaha (1714) 28S
8 lose hn5 (1619) hehehaha (1733) 29S
9 win hehehaha (1717) thu_coi_sao (1747) 25S
10 lose thu_coi_sao (1731) hehehaha (1733) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hehehaha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames