hehehaha
Cờ nhanh: 1614 W13130D682L13323
Cờ chậm: 1796 W20359D3750L17785)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phiphao2017 (1912) hehehaha (1822) 14S
2 lose thanhnhan997 (1748) hehehaha (1840) 16S
3 draw hehehaha (1842) thanhnhan997 (1746) 65S
4 lose nsca (1902) hehehaha (1856) 57S
5 draw chaudavoi (1876) hehehaha (1856) 68S
6 lose emgaicaudien (1813) hehehaha (1892) 23S
7 lose HANTHUYLINH (1907) hehehaha (1925) 26S
8 win hehehaha (1893) LauBuLy (1897) 49S
9 win hehehaha (1873) gap_la_chet (1681) 18S
10 win hehehaha (1844) VIPORA (1807) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hehehaha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames