hehehaha
Cờ nhanh: 1595 W11177D616L11412
Cờ chậm: 1791 W18243D3444L15819)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DaiVuongGia (1900) hehehaha (1817) 21S
2 win cuongphaothu (1759) hehehaha (1803) 51S
3 win hehehaha (1793) bestone (1607) 82S
4 win hehehaha (1781) athi (1663) 33S
5 win hehehaha (1762) phieudu2015 (1878) 31S
6 lose hehehaha (1783) Tanhang2606 (1612) 38S
7 lose Tanhang2606 (1590) hehehaha (1805) 23S
8 win hehehaha (1792) Minh1830 (1694) 41S
9 win kboon (1570) hehehaha (1580) 27F
10 win hehehaha (1561) vyvy2 (1660) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hehehaha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames