boditsoai
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2166 W801D123L600)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win machano (2211) boditsoai (2149) 53S
2 lose boditsoai (2168) Spring21 (2066) 20S
3 lose MuaBui (2285) boditsoai (2194) 43S
4 win boditsoai (2184) hocco90 (1999) 14S
5 win hocco90 (2010) boditsoai (2173) 39S
6 win boditsoai (2163) kiskunkun (1976) 22S
7 win kiskunkun (1987) boditsoai (2152) 55S
8 win ybuimme (2146) boditsoai (2136) 26S
9 win boditsoai (2119) ybuimme (2163) 30S
10 win ambernguyen (1940) boditsoai (2109) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by boditsoai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames