Tinatran0307
Cờ nhanh: 1448 W0D0L4
Cờ chậm: 1604 W5111D849L5736)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tinatran0307 (1618) emtapchoi (1660) 56S
2 lose Tinatran0307 (1635) khoanghong (1601) 18S
3 lose Tinatran0307 (1651) galoido (1627) 35S
4 win Anhbi01 (1634) Tinatran0307 (1636) 12S
5 win Wmh007 (1768) Tinatran0307 (1616) 17S
6 lose Tinatran0307 (1632) quangvinh61 (1624) 35S
7 lose Haclong (1828) Tinatran0307 (1642) 15S
8 lose Tinatran0307 (1657) minime (1668) 48S
9 win Tinatran0307 (1641) tientran (1673) 22S
10 lose tientran (1657) Tinatran0307 (1657) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tinatran0307, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames