MuoiTieu
Cờ nhanh: 1736 W35D1L26
Cờ chậm: 1824 W805D225L763)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MuoiTieu (1854) Vit_Mai_ (1872) 31S
2 win MuoiTieu (1821) TrongSevD (1848) 41S
3 draw maquy3102 (1909) MuoiTieu (1819) 79S
4 lose Andrewtu (1890) MuoiTieu (1848) 44S
5 lose MuoiTieu (1895) Rulo (1617) 1S
6 win MuoiTieu (1873) Trump (1717) 29S
7 draw NamHao (1894) MuoiTieu (1873) 19S
8 draw MuoiTieu (1880) NHOKUTO (1762) 45S
9 win KimTienSinh (1923) MuoiTieu (1844) 27S
10 lose minhthu (1806) MuoiTieu (1880) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MuoiTieu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames