MuoiTieu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1678 W201D63L187)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MuoiTieu (1656) hunghing (1868) 25S
2 lose kowlooncity (1864) MuoiTieu (1676) 60S
3 draw MuoiTieu (1664) ChuMi (1870) 31S
4 win bevy915 (1630) MuoiTieu (1633) 32S
5 lose MuoiTieu (1654) Xechaydien (1828) 31S
6 lose rickyh (1679) MuoiTieu (1686) 74S
7 lose Vankythe1 (1682) MuoiTieu (1702) 80S
8 draw MuoiTieu (1698) ChieuTien (1860) 65S
9 draw MuoiTieu (1693) ChieuTien (1879) 102S
10 win MuoiTieu (1677) chungnv (1692) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MuoiTieu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames