my2grt
Cờ nhanh: 1648 W13D1L6
Cờ chậm: 1811 W1893D493L2033)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose my2grt (1822) AndyLam1 (1890) 23S
2 win my2grt (1810) nltho84 (1806) 63S
3 lose my2grt (1823) MoaNhaNo (1785) 29S
4 win my2grt (1810) vitwatroi (1841) 37S
5 lose PhuocTCCT (1813) my2grt (1823) 45S
6 lose my2grt (1834) Tlc0122 (1888) 43S
7 lose ToSuTaoLao (1811) my2grt (1847) 18S
8 draw thanhden09 (1661) my2grt (1851) 144S
9 lose gdeng (1820) my2grt (1864) 56S
10 lose Xe_Dap_ (1735) my2grt (1880) 88S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by my2grt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames