axfhb
Cờ nhanh: 1711 W1249D88L1323
Cờ chậm: 1580 W2218D175L2527)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jonas (1707) axfhb (1589) 16S
2 draw DangViet1992 (1881) axfhb (1583) 66S
3 lose Anhduy95 (1527) axfhb (1601) 18S
4 lose Anhduy95 (1508) axfhb (1620) 14S
5 lose axfhb (1630) HuyDo8 (1739) 8S
6 win axfhb (1612) DangViet1992 (1865) 27S
7 win AndyLam (1817) axfhb (1595) 53S
8 lose axfhb (1623) aug242021_xq (1678) 18S
9 win aug242021_xq (1717) axfhb (1584) 26S
10 lose axfhb (1594) TranT2 (1691) 11S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by axfhb, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames