thanc230f
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1800 W1112D199L1308)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thanc230f (1812) ad (1810) 38S
2 win thanc230f (1801) Hino2017 (1730) 51S
3 win ThuyVan2k (1913) thanc230f (1786) 12S
4 lose thanc230f (1796) SongNhue (1999) 73S
5 win SongNhue (2022) thanc230f (1773) 35S
6 win phithuong153 (1794) thanc230f (1756) 28S
7 win thanc230f (1738) phithuong153 (1812) 23S
8 draw thanc230f (1726) kimyudd (1945) 77S
9 lose ngbrik (2003) thanc230f (1743) 26S
10 lose thanc230f (1770) Nguydien1 (1837) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanc230f, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames