fats
Cờ nhanh: 1767 W882D40L1006
Cờ chậm: 1867 W69D3L49)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Quaydaulabo (1846) fats (1749) 58F
2 lose Quaydaulabo (1833) fats (1762) 55F
3 win fats (1748) Saothudo (1698) 16F
4 win huangdi1 (1673) fats (1734) 42F
5 lose vuaco (1925) fats (1744) 12F
6 lose vuaco (1914) fats (1755) 89F
7 lose viet4fun (1769) fats (1771) 43F
8 win Viethuong (1783) fats (1755) 65F
9 win fats (1737) gdeng (1835) 73F
10 win gdeng (1855) fats (1717) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fats, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames