Sedbadrdmm
Cờ nhanh: 1834 W195D8L258
Cờ chậm: 2104 W1757D271L1535)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DJ212 (1912) Sedbadrdmm (2126) 5S
2 draw Dwight47 (2140) Sedbadrdmm (2126) 47S
3 win davidjchen (2138) Sedbadrdmm (2110) 31S
4 win UncleSam (1929) Sedbadrdmm (2100) 10S
5 win UncleSam (1940) Sedbadrdmm (2089) 13S
6 win Sedbadrdmm (2076) zdlan (1981) 15S
7 lose Happyman2018 (2057) Sedbadrdmm (2093) 26S
8 win Xinchess (1982) Sedbadrdmm (2081) 36S
9 lose dungphamtir (2210) Sedbadrdmm (2093) 24S
10 lose DOI_DINHMENH (2077) Sedbadrdmm (2109) 7S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Sedbadrdmm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames