chess102
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1876 W6275D682L6385)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chess102 (1863) Tung071084 (1792) 70S
2 lose chess102 (1879) tamthuc (1862) 50S
3 win chess102 (1866) lengochung (1779) 66S
4 draw lengochung (1777) chess102 (1868) 56S
5 win chess102 (1849) locust (1977) 51S
6 win chess102 (1832) Hai_anh17 (1878) 33S
7 lose chess102 (1847) Hai_anh17 (1863) 20S
8 win fantasyvn (1816) chess102 (1832) 32S
9 win chess102 (1816) fantasyvn (1832) 40S
10 lose chess102 (1832) datang (1801) 66S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chess102, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames