kosile
Cờ nhanh: 1733 W5675D194L5566
Cờ chậm: 1645 W5139D368L4601)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kosile (1657) hankss (1758) 40S
2 lose hankss (1745) kosile (1670) 31S
3 lose kypvt (1873) kosile (1680) 22S
4 lose thienha2021 (1774) kosile (1693) 23S
5 win vanvietsd12 (1535) kosile (1682) 45S
6 win kosile (1670) vanvietsd12 (1547) 44S
7 win kosile (1653) Khanh_hn84 (1705) 20S
8 lose kosile (1668) Khanh_hn84 (1690) 28S
9 lose mrnvcuong (1692) kosile (1683) 18S
10 lose dnlan060708 (1769) kosile (1696) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kosile, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames