dungmtcn
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1790 W1957D180L1731)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ericyee74 (1593) dungmtcn (1795) 43S
2 win dungmtcn (1785) ericyee74 (1603) 43S
3 win dungmtcn (1768) SonnyVu (1814) 24S
4 lose okyau (1697) dungmtcn (1786) 27S
5 win dungmtcn (1772) okyau (1711) 36S
6 lose dungmtcn (1791) Giaoluuvui (1674) 21S
7 win dungmtcn (1777) ongbay (1741) 46S
8 lose dungmtcn (1795) thanhtb123 (1725) 28S
9 lose Hen_Suii (1810) dungmtcn (1811) 23S
10 win dungmtcn (1794) huynh2017 (1855) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dungmtcn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames