jaco_vu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1866 W4668D238L5341)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HaiDan (1790) jaco_vu (1884) 84S
2 win thang_MADI (1856) jaco_vu (1869) 28S
3 win thang_MADI (1872) jaco_vu (1853) 45S
4 lose thang_MADI (1923) jaco_vu (1867) 25S
5 win jaco_vu (1849) thang_MADI (1941) 13S
6 win TuanDongLao (1720) jaco_vu (1840) 24S
7 lose tanty (1813) jaco_vu (1857) 79S
8 win jaco_vu (1842) tanty (1828) 34S
9 win jaco_vu (1828) hamvui77 (1780) 42S
10 win batbo (1822) jaco_vu (1812) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jaco_vu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames